**กดที่ชื่อ อปท. เพื่อดูรายละเอียด

ดูแบบเต็มจอ

กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ประเภทกีฬาที่แข่งขันในกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ศูนย์บริการข้อมูล

ศูนย์บริการข้อมูลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ถ่ายทอดสด

ถ่ายทอดสดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน (นานาชาติ) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา

ข่าวสาร "นครแม่สอด อากาซาเกมส์"

ดาวน์โหลด