ขยายเวลาการลงทะเบียนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

เทศบาลนครแม่สอด ขอแจ้งขยายเวลาการลงทะเบียนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.