ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตลาดดอยมูเซอแห่งนี้สามารถพบเห็นภาพวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาชาวไทยบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก อยู่ติดถนนสาย ตาก-แม่สอด มีผลผลิตจากไร่สวน มาจำหน่าย ภายในบริเวณตลาดยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ชาวไทยภูเขา ซึ่งได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ และชาวเขาเผ่าต่างๆ ไว้ทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การเดินทาง ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด ริมทางสายตาก-แม่สอด ทางหลวงหมายเลข 105 บริเวณกิโลเมตรที่ 28

ภาพจาก https://www.thetrippacker.com/th/review/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%ADMooserMarket/4387