น้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

น้ำตกธารารักษ์ หรือ น้ำตกเจดีย์โค๊ะ มีลักษณะพิเศษ คือ มีเจดีย์อยู่ข้างตัวน้ำตก สามารถขับรถขึ้นไปดูเจดีย์บนยอดเขาได้ และมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำตก เป็นน้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว ไหลลงมาจากหน้าผาหินปูนสูงชัน

การเดินทาง อยู่ในเขตบ้านเจดีย์โคะ จากอำเภอแม่สอดใช้ทางหลวงหมายเลข 1090 ถึงกม.ที่ 26 จะมองเห็นป้ายชื่อน้ำตกธารารักษ์อยู่ปากทางเข้า ถนนเข้าสู่ทางน้ำตกเป็นทางลูกรังระยะทาง 700 ม.

ภาพจาก https://www.facebook.com/625680074205179/posts/749661221807063/