ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน

 1. กรีฑา วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
 2. ฟุตบอล วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ าสยามบรมราชกุมารี
 3. ฟุตซอล วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ าสยามบรมราชกุมารี
 4. วอลเลย์บอลในร่ม วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
 5. วอลเลย์บอลชายหาด  วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
 6. เซปักตะกร้อ  วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
 7. เปตองและเปตองชู๊ตติ้ง  วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
 8. แบดมินตัน  วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ าสยามบรมราชกุมารี
 9. เทเบิลเทนนิส วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้า OTOP
 10. หมากรุกไทย วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.  ณโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
 11. หมากรุกฮฮส วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส

 

kyoScan