ที่อยู่: 373/1 หมู่ 2 ตำบล แม่ตาว อำเภอ แม่สอด ตาก
โทรศัพท์ 055 533468-70
ราคาห้องพักโดยประมาณ 500-1,800 บาท