วัดดอนแก้ว ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วัดดอนแก้ว ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ที่ชาวพุทธศาสนิกชนชาวแม่ระมาดได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เป็นพระพุทธรูปปฏิมาแบบประธานในอุโบสถ วัดดอนแก้ว กล่าวได้ว่าเป็นพระประธานองค์เดียวในประเทศไทยที่ทำด้วยหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ปางมารวิชัย แกะสลักด้วยหินอ่อน ขนาดหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร สูงจากพระแท่นฐานถึงรัศมี 1.60 เมตร ศิลปะแบบพม่า

การเดินทาง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ บ้านดอนคีรี หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด วัดดอนแก้วอยู่หลังที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด