วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลมาจากสหภาพพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 อีกวัดในแม่สอด ที่สร้างด้วยศิลปะแบบวัดในพม่า สีเหลืองทองอร่าม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด เริ่มจากพระวิหารที่โดดเด่นด้วยศิลปะแบบพม่า มีลวดลายแกะสลักสีทองลงบนพื้นผนังสีแดง ล้อมด้วยกำแพงสีแดงและรูปปั้นลายหงส์สีทอง บริเวณทางเดินมีรูปปั้นสิงห์สีทองเป็นโลหะสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้า รวมถึงรูปปั้นหงส์คู่สีทอง ที่มีตำนานการเกิดมาจากเมืองหงสาวดีที่ยิ่งใหญ่ในอดีตรวมถึงวิหารพระมหามุนี  ที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนีจำลองจากองค์จริง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวมัณฑะเลย์ ของประเทศพม่า และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมาก

การเดินทาง จากตัวอำเภอแม่สอด วิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 105 ไปทางเดียวกับตลาดริมเมย จากสนามบินแม่สอด ไปประมาณ 700 เมตร พบทางแยกขวามือมีป้ายบอกทางไปวัดไทยวัฒนาราม เลี้ยวเข้าไปประมาณ 200 เมตร จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ