วัดไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดไทยสามัคคี เดิมมีชื่อว่า วัดเหนือ หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ แม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 9 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2482 วัดไทยสามัคคีเป็นวัดที่เก่าแก่ ซึ่งไกลจากตัวอำเภอแม่สอดมาทางอำเภอแม่ระมาดเพียง ๘ ก.ม. เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตาม ตลอดจนถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชนบทและความความมีไมตรีจิตที่ดี  วัดไทยสามัคคีเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไปตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทำบุญและท่องเที่ยวที่วัดไทยสามัคคีกันอย่างไม่ขาดสาย

การเดินทาง วัดไทยสามัคคี บ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ 9 ถนนแม่สอด – แม่ระมาด ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก