หนังสือเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” สามารถติดตามรายได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร