ห้วยปลากอง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

บ้านห้วยปลากองเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง และมีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำเมย โดยมีสะพานไม้เล็กๆ ที่เชื่อมระหว่างฝั่งประเทศไทยและเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ซึ่งสะพานไม้นี้มีความยาวประมาณ 150 เมตร นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านห้วยปลากอง นอกจากจะสามารถข้ามไปเที่ยวที่ประเทศพม่าได้แล้ว ยังสามารถทำกิจกรรมล่องเรือ ล่องแพ และเล่นน้ำได้อีกด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวของที่บ้านห้วยปลากองนั้น เป็นความร่วมมือระหว่างสองฝั่งประเทศที่มี การบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งเรื่องสถานที่ เรื่องเรือ และกิจกรรมต่างๆ

การเดินทาง สำนักสงฆ์ห้วยปลากอง ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก