อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนที่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบชื้นหนาแน่น ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญคือ ห้วยแม่ละเมา ห้วยแม่จะเรา ห้วยพะวอ ห้วยแม่กาษา ห้วยหลวง ห้วยพะเสาะ ห้วยสะมึนหลวง ห้วยแสม และห้วยแม่ สถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกขุนพะวอ น้ำตกป่าหมาก น้ำตกผึ้งหลวง นอกจากการเดินป่าเที่ยวน้ำตกแล้ว ยังมีกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำแม่ละเมา ท้าทายสายน้ำที่เต็มไปด้วยแก่งหิน และแวดล้อมไปด้วยป่าอันอุดม ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาล่องแก่งกันในช่วงฤดูฝนเพราะเป็นช่วงที่น้ำเยอะล่องแก่งได้สนุก
การเดินทาง ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก