เทศบาลนครแม่สอด เปิดระบบพิมพ์ AD Card  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบโดยใช้โปรแกรม GoogleChrome หากไม่ได้ติดตั้ง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.google.com/intl/th_th/chrome/
โดยใช้ Username และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนแข่งขัน ในการเข้าสู่ระบบ

http://manage.nakhonmaesot-arkahcargames.com/#/login

 

2. เลือกมนู นักกีฬาในสังกัด หากต้องการพิมบัตรประจำตัวผู้ดูแลนักกีฬาให้เข้าที่เมนูผู้ดูแลนักกีฬา

3. กดที่ปุ่มพิมพ์บัตรประจำตัว และกดตกลง

 

4. ระบบจะขึ้นเมนูสำหรับการพิมพ์ ให้ทำการตั้งค่า โดยกดที่ปุ่ม More Settiing  ที่เมนู Scale ให้เลือกค่า Custom และใส่ค่า 72 จากนั้นกดปุ่ม Print

 

**ขนาดบัตรที่ปริ้นออกมาจะมีขนาด กว้าง 19 ซม. สูง 13 ซม. โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์