ที่อยู่ 843 หมู่ 2 ถ. แม่สอด – แม่ระมาด (กม.6) ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก
โทรศัพท์ 087-8413274
ราคาห้องพักโดยประมาณ 1,000-1,500 บาท