ที่อยู่: 65/9 ถนนชิดวนา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055 535627-8
ราคาห้องพักโดยประมาณ 700-1,800 บาท