ที่อยู่: 108 หมู่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
โทรศัพท์   055-030268
ราคาห้องพักโดยประมาณ 550-750 บาท