ที่อยู่: 489/2-3 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอ แม่สอด ตาก
โทรศัพท์ 055 542648
ราคาห้องพักโดยประมาณ 300-600 บาท