ที่อยู่: ม.9 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
โทรศัพท์  0-5553-2744 , 0-5553-3870
ราคาห้องพักโดยประมาณ 500-1,000 บาท