ที่อยู่: ที่อยู่ 100 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ O55 532601-8
ราคาห้องพักโดยประมาณ 1,150 – 4,000