ที่อยู่: 10/3 ถนนอินทรคีรี ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด ตาก 63110
โทรศัพท์ 055 534732-3
ราคาห้องพักโดยประมาณ 800-1,000 บาท