ที่อยู่: 1/9 ถนนราษฎร์บูรณะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055 547060
ราคาห้องพักโดยประมาณ 450-1,000 บาท