ที่อยู่: 1/28 ถนน ราชการ ราษฎร ดำริ 1, อำเภอ แม่สอด ตาก 63110
จำนวนห้องพัก 44 ห้อง
โทรศัพท์ 094-6162448 หรือ 055-534133
ราคาห้องพักโดยประมาณ 600 บาท รวม อาหารเช้า
แผนที่ https://goo.gl/maps/9V4HNoYN4PvsXxzdA