ไร่ปฐมเพชร ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ไร่ปฐมเพชร ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นแหล่งรวบรวมกุหลาบนานาสายพันธุ์ มีการสาธิตการทำดอกกุหลาบมหัศจรรย์ที่สามารถเก็บรักษาความสวยงามของดอกกุหลาบไว้ได้นาน มีผลผลิตทางการเกษตรมากมายให้เลือกชมและเลือกซื้อ เช่น กาแฟ อาราบิก้า ทุเรียนหมอนทอง ชมพู่เพชรสายรุ้ง ละมุดยักษ์สาลี่ และพืชผักต่างๆ ที่จะปลูกหมุนเวียนกัน ตามฤดูกาล มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ปลูกกุหลาบ พื้นที่ปลูกไม้ผล พื้นที่ปลูกพืชผักต่างๆ ทั้งนี้มีการจัดสวนเพื่อนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวและเก็บภาพความประทับใจในมุมต่างๆ ของไร่ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และร่วมทดลองทำดอกกุหลาบมหัศจรรย์ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คอยแนะนำและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างเป็นกันเอง

การเดินทาง ตั้งอยู่บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ภาพจาก https://www.posttoday.com/economy/sme/328456