ประกาศผลการแข่งขันหมากฮอสไทยแบบละเอียด

ประกาศผลการแข่งขันหมาฮอสไทยแบบละเอียด กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด……


0 Comments1 Minute

ประกาศผลการแข่งขันหมากรุกไทยแบบละเอียด

ประกาศผลการแข่งขันหมากรุกไทยแบบละเอียด กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด……


0 Comments1 Minute

ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา

ติดตาม Live สดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 "นครแม่สอด อากาซา……


0 Comments7 Minutes

ถ้ำแม่อุสุเป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่ มีลำน้ำแม่อุสุไหลเข้าสู่ปากถ้ำซึ่งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วไหลเวียนไปออกด้านหลังถ้ำลงไปสู่แม่น้ำเมยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้…


0 Comments1 Minute

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนที่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบชื้นหนาแน่น ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญคือ ห้วยแม่ละเมา ห้วยแม่จะเรา ห้วยพะวอ ห้วยแม่กาษา ห้วยหลวง…


0 Comments1 Minute

ห้วยปลากอง

บ้านห้วยปลากองเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง และมีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำเมย โดยมีสะพานไม้เล็กๆ ที่เชื่อมระหว่างฝั่งประเทศไทยและเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง…


0 Comments1 Minute

วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ที่ชาวพุทธศาสนิกชนชาวแม่ระมาดได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เป็นพระพุทธรูปปฏิมาแบบประธานในอุโบสถ วัดดอนแก้ว…


0 Comments1 Minute

บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก

บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก เป็นบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติ ปราศจากกลิ่นกำมะถัน มีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส โดยในเอกสารของอุทยานฯน้ำตกพาเจริญระบุว่า น้ำในบ่อน้ำร้อนแห่งนี้…


0 Comments1 Minute