วัดสุนทรีกาวาส

วัดสุนทริกาวาสเป็นวัดของชาวไทใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๗ เดิมมีชื่อว่า “วัดตอยะใหม่”ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดสุนทริกาวาส” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่นิยมเรียกว่า “วัดป่าใหม่”…


0 Comments1 Minute

ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย เป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดียและจีน ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งค้าขายอัญมณีที่มีชื่อเสียง เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า มีทั้งแปรรูปเป็นอัญมณีเรียบร้อยแล้ว…


0 Comments1 Minute

วัดแม่ซอดหน้าด่าน

สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดเงี้ยวหลวง” หรือ “วัดหลวง” เจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระอูปิ่นญา ซึ่งมาจากรัฐฉาน ต่อมาพระพลสงคราม และหลวงรามรณรงค์…


0 Comments1 Minute

วัดมณีไพรสณฑ์

วัดมณีไพรสณฑ์ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีพระภิกษุ…


0 Comments1 Minute

วัดชุมพลคีรี

วัดชุมพลคีรีเป็นวัดอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ภายในประดิษฐานเจดีย์สร้างใหม่ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่าภายในโบสถ์ประดิษฐาน พระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย เจดีย์…


0 Comments1 Minute

ดร.ฝอ นายกนครแม่สอด ลั่น ขอเป็นจ้าวเหรียญทองในกีฬา ท้องถิ่น ภาคเหนือที่แม่สอด

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ( ดร.ฝอ ) นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับ และประชุมร่วมกับ…


0 Comments1 Minutes

ประกาศผลการตัดสินการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (มาสคอต)

ด้วยเทศบาลนครแม่สอด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “นครแม่สอด อากาซา เกมส์”…


0 Comments2 Minutes

สนามกีฬาที่ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ฯ

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ท่านดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้คุณชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยคุณกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์…


0 Comments1 Minute

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. แห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด…


0 Comments1 Minute

เตรียมจัดใหญ่ “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(อปท.) ภาคเหนือ ครั้งที่ 37…


0 Comments1 Minute