ที่อยู่: 200 หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
โทรศัพท์ 055-030288
ราคาห้องพักโดยประมาณ 800-1,400 บาท