นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประกาศขอเป็นจ้าวเหรียญทอง NAKHONMAESOT Arkahcar Games กีฬา ท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ตรวจสนามแข่งขัน ยัน พร้อม 100 %

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ( ดร.ฝอ ) นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับ และประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย และคณะอาจารย์ ที่เดินทางมาตรวจสภาพความพร้อมของสนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก และสนามกีฬาอื่นๆ ที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬา NAKHONMAESOT ( Arkahcar Games 2019 ) กีฬา ท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “ นครแม่สอด อากาซาเกมส์ ” ที่จะแข่งขันช่วงระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม 2562 โดยเทศบาลนครแม่สอด จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน 17 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคเหนือ ซึ่งจากการตรวจความพร้อมแล้ว รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย ยืนยันว่า นครแม่สอด มีความพร้อม ที่จะจัดการแข่งขันได้ ด้วยศักยภาพความพร้อมของสนามที่จะใช้ในการแข่งขันรวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ในพื้นที่ทั้งที่พัก และอื่นๆ

ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย กล่าวว่า ในช่วงเวลานี้ จะมีการประสานกับทางเทศบาลนครแม่สอด อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ มาประสานงานเป็นระยะๆ ในการเป็นพี่เลี้ยงของเจ้าภาพ เพื่อให้การแข่งขันสมบรูณ์แบบ โดยเบื้องต้น เห็นว่าสนามมีความพร้อมเกือบ 100 % แล้ว โดยเฉพาะสนามกีฬากลาง 5 อำเภอชายแดน มีความเป็นมาตรฐานมาก

นายเทอดเกียรติ กล่าวว่า เทศบาลนครแม่สอดจะทำ MOU กับสถาบันการพลศึกษาสุโขทัย ในเรื่องการพัฒนาการกีฬา ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยจะขอให้มีการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และการอบรม ให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ต้องพัฒนาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬาทุกประเภท โดยตนเองจะทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมพลศึกษาเพื่อขอสระว่ายน้ำมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพนักกีฬา และการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่นครแม่สอด

“ ในการแข่งขันกีฬา NAKHONMAESOT Arkahcar Games 2019 กีฬา ท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “ นครแม่สอด อากาซาเกมส์ ” ซึ่งเทศบาลนครแม่สอด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นั้น เทศบาลนครแม่สอด ขอประกาศ ว่า เทศบาลนครแม่สอด ในฐานะเจ้าภาพ จะขอเป็นจ้าวเหรียญทอง ” ดร.ฝอ กล่าว ด้วยความมั่นใจ

source: 77kaoded.com