2018-01-24

ถ้ำแม่อุสุเป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่…


อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ…


ห้วยปลากอง

บ้านห้วยปลากองเป็นหมู่บ้านเล็กๆ…


วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน…


บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก

บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก เป็นบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติ…


อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ…


น้ำตกนางครวญ

น้ำตกนางครวญเป็นน้ำตกขนาดกลางที่งดงามด้วยลักษณะของน้ำตกซึ่งไ


น้ำตกธารารักษ์

น้ำตกธารารักษ์ หรือ น้ำตกเจดีย์โค๊ะ มีลักษณะพิเศษ คือ…


ไร่ปฐมเพชร

ไร่ปฐมเพชร ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ…


ไร่เตรยาวรรณ

ไร่เตรยาวรรณกาแฟ…