ตลาดมูเซอ

ตลาดดอยมูเซอแห่งนี้สามารถพบเห็นภาพวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่


บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา

น้ำพุร้อนแม่กาษา…


วัดถ้ำภูผาธรรม

วัดถ้ำภูผาธรรมสร้างขึ้นเมื่อ 30-40ปี…


วัดดอยหินกิ่ว

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า…


วัดไทยสามัคคี

วัดไทยสามัคคี เดิมมีชื่อว่า วัดเหนือ หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่…


วัดไทยวัฒนาราม

วัดไทยวัฒนาราม…


วัดสุนทรีกาวาส

วัดสุนทริกาวาสเป็นวัดของชาวไทใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.…


ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย เป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดียและจีน…


วัดแม่ซอดหน้าด่าน

สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า…


วัดมณีไพรสณฑ์

วัดมณีไพรสณฑ์ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๘…