ที่พักนักกีฬา

สามารถดูสถานที่พักที่ลงทะเบียนไว้ของแต่ละ อปท ผ่านระบบหลังบ้าน โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับลงละเบียน ล็อกอิน เพื่อเข้าใช้งาน

รายชื่อผู้ดูแลสถานที่พักนักกีฬา อปท