ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

สัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO)

ในโลโก้สื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับนครแม่สอด ซึ่งมีความหมายดังนี้

  1. สมเด็จพระนเรศวรนักรบผู้ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองแม่สอด
  2. เจดีย์ แทนสัญลักษณ์ ไทย พม่า สื่อถึง เมืองแห่งอัญมณีแม่สอดริมเมย
  3. วงกลมสีเหลือง 17 วง หลังพระนเรศวร เปรียบเหมือน 17 จังหวัดที่ร่วมแข่งขันทำเป็นวงกลมสีส้ม เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์กำลังจะตก แม่สอดดินแดนฝั่งตะวันตก
  4. เส้นโค้ง สีเหลืองทอง ใต้พระบาทสมเด็จพระนเรศวรเปรียบได้สองความหมาย คือ เมืองแห่งขุนเขา
    สะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ไทยพม่า สีเหลืองทองเปรียบเหมือน แม่สอดแผ่นดินทองคำ

 

สัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562