ตลาดริมเมย เป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดียและจีน ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งค้าขายอัญมณีที่มีชื่อเสียง เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า มีทั้งแปรรูปเป็นอัญมณีเรียบร้อยแล้ว และยังไม่ได้แปรรูปอีกมากมาย ตลอดจนงานหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ วัตถุโบราณจากไม้สัก อาหารแห้ง และอาหารทะเลสดที่มีแม่ค้าชาวพม่านำมาขาย นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์จะข้าม ไปยังประเทศพม่าจะต้องทำบัตรผ่านแดน ณ สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว แลกเงินจ๊าดตรงด่านตรวจ เพื่อเป็น ค่าผ่านแดน และค่าเรือทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

การเดินทาง ตลาดริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ใต้สะพานมิตรภาพไทย – พม่า

ภาพโดย : https://mgronline.com/travel/detail/9590000082255