สรุปเหรียญรางวัล

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน

ดูเพิ่มเติม

สัญลักษณ์การแข่งขัน

ดูเพิ่มเติม

เอกสารดาวน์โหลด

ดูเพิ่มเติม

กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ประเภทกีฬาที่แข่งขันในกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ข่าวสารประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ศูนย์บริการข้อมูล

ศูนย์บริการข้อมูลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา

ข่าวสาร "นครแม่สอด อากาซาเกมส์"