ที่พักในอำเภอแม่สอด

โรงแรม ซี เค ฮิลล์

ที่อยู่: 1/28 ถนน ราชการ ราษฎร ดำริ 1, อำเภอ แม่สอด ตาก 63110
จำนวนห้องพัก 44 ห้อง
โทรศัพท์ 094-6162448 หรือ 055-534133
ราคาห้องพักโดยประมาณ 600 บาท รวม อาหารเช้า
แผนที่ https://goo.gl/maps/9V4HNoYN4PvsXxzdA

โรงแรมพีเอสโฮเตล

ที่อยู่:  365 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055 536 642
ราคาห้องพักโดยประมาณ 600-1,200 บาท

B2 Mae Sot Premier Hotel

ที่อยู่: 200 หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
โทรศัพท์ 055-030288
ราคาห้องพักโดยประมาณ 800-1,400 บาท

โรงแรมเอราวัณ เพลส

ที่อยู่: 1/9 ถนนราษฎร์บูรณะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055 547060
ราคาห้องพักโดยประมาณ 450-1,000 บาท

โรงแรมดวงกมล

ที่อยู่: 489/2-3 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอ แม่สอด ตาก
โทรศัพท์ 055 542648
ราคาห้องพักโดยประมาณ 300-600 บาท

โรงแรมปูนนกันต์

ที่อยู่: 10/3 ถนนอินทรคีรี ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด ตาก 63110
โทรศัพท์ 055 534732-3
ราคาห้องพักโดยประมาณ 800-1,000 บาท

วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท

ที่อยู่: 373/1 หมู่ 2 ตำบล แม่ตาว อำเภอ แม่สอด ตาก
โทรศัพท์ 055 533468-70
ราคาห้องพักโดยประมาณ 500-1,800 บาท

โรงแรมควีน พาเลซ โฮเต็ล

ที่อยู่: 65/9 ถนนชิดวนา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055 535627-8
ราคาห้องพักโดยประมาณ 700-1,800 บาท

 

โรงแรมช่อไม้หอม

ที่อยู่: 108 หมู่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
โทรศัพท์   055-030268
ราคาห้องพักโดยประมาณ 550-750 บาท

เฮือนคำฟ้า กอล์ฟ รีสอร์ท

ที่อยู่ 843 หมู่ 2 ถ. แม่สอด – แม่ระมาด (กม.6) ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก
โทรศัพท์ 087-8413274
ราคาห้องพักโดยประมาณ 1,000-1,500 บาท

 

โรงแรมเจทู

ที่อยู่ 149/8 ถ.อินทรคีรี  อำเภอแม่สอดแม่สอด  จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055-546999
ราคาห้องพักโดยประมาณ 600-1,200 บาท

โรงแรมพี.เค.เฮ้าส์

ที่อยู่: ม.9 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
โทรศัพท์  0-5553-2744 , 0-5553-3870
ราคาห้องพักโดยประมาณ 500-1,000 บาท

โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์

ที่อยู่: ที่อยู่ 100 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ O55 532601-8
ราคาห้องพักโดยประมาณ 1,150 - 4,000