ถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ประเภทกรีฑา ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 


ถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ประเภทวอลเล่ย์บอล ณ สนามกีฬา โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 


ถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ประเภทวอลเล่ย์บอลในร่ม ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 


ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทตะกร้อ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 


ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น 16 ปี ชาย รอบคัดเลือก ณ สนามกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

 


ถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ประเภทวอลเล่ย์บอล ณ สนามกีฬา โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 


ถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ประเภทกีฬากรีฑา ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 


ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (โอทอป) อ.แม่สอด จ.ตาก

 


ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น 16 ปี ชาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

 


ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 14ปี ชาย ณ สนามกีฬาแข่งขันโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียร์ติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.แม่สอด จ.ตาก

 


การแข่งขันฟุตบอลกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนืออายุ 18 ปีระหว่างทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พบองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรณสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสรรพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

 


การแข่งขันฟุตบอลกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนืออายุ 18 ปีระหว่างทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พบองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรณสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสรรพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

 


ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ณ สนามกีฬาแข่งขัน ม.ราชภัฏกำแพงเพชร (ศูนย์แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก

 


ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือกภาคเหนือ ครั้งที่ 37


ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือกภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประเภทตะกร้อ รุ่น12 ปี ชาย ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก