สถานทีท่องเที่ยว

2018-01-24

ถ้ำแม่อุสุเป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่ มีลำน้ำแม่อุสุไหลเข้าสู่ปากถ้ำซึ่งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วไหลเวียนไปออกด้านหลังถ้ำลงไปสู่แม่น้ำเมยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีระยะทางประมาณ 450 เมตรปากถ้ำกว้างประมาณ 20 เมตร สูง 6……

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนที่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบชื้นหนาแน่น ซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญคือ ห้วยแม่ละเมา ห้วยแม่จะเรา ห้วยพะวอ ห้วยแม่กาษา ห้วยหลวง ห้วยพะเสาะ ห้วยสะมึนหลวง ห้วยแสม……

ห้วยปลากอง

บ้านห้วยปลากองเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง และมีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำเมย โดยมีสะพานไม้เล็กๆ ที่เชื่อมระหว่างฝั่งประเทศไทยและเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า ซึ่งสะพานไม้นี้มีความยาวประมาณ 150……

วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ที่ชาวพุทธศาสนิกชนชาวแม่ระมาดได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เป็นพระพุทธรูปปฏิมาแบบประธานในอุโบสถ วัดดอนแก้ว…

บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก

บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก เป็นบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติ ปราศจากกลิ่นกำมะถัน มีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส โดยในเอกสารของอุทยานฯน้ำตกพาเจริญระบุว่า น้ำในบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ มีแร่ธาตุสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยรักษาอาการปวดตามข้อ ปวดตามร่างกาย…

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ และตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว ตำบลมหาวัน……

น้ำตกนางครวญ

น้ำตกนางครวญเป็นน้ำตกขนาดกลางที่งดงามด้วยลักษณะของน้ำตกซึ่งไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กๆ ท่ามกลางป่าเขาอันร่มรื่น โดยมีต้นนำมาจากลำคลองริมท้องนาข้างทางนั่นเอง สำหรับการเล่นน้ำตกนั้น ส่วนใหญ่นิยมเล่นกันในชั้นที่ 1 ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า…

น้ำตกธารารักษ์

น้ำตกธารารักษ์ หรือ น้ำตกเจดีย์โค๊ะ มีลักษณะพิเศษ คือ มีเจดีย์อยู่ข้างตัวน้ำตก สามารถขับรถขึ้นไปดูเจดีย์บนยอดเขาได้ และมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำตก เป็นน้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว……

ไร่ปฐมเพชร

ไร่ปฐมเพชร ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นแหล่งรวบรวมกุหลาบนานาสายพันธุ์ มีการสาธิตการทำดอกกุหลาบมหัศจรรย์ที่สามารถเก็บรักษา……

ไร่เตรยาวรรณ

ไร่เตรยาวรรณกาแฟ ที่สร้างด้วยสไตล์ผสมผสานระหว่างไทยโบราณกับยุโรปตะวันตกย้อนยุค และนำอุปกรณ์ตกแต่งแบบโบราณ สิ่งของโบราณหายากที่นำมาตกแต่ง……

ตลาดมูเซอ

ตลาดดอยมูเซอแห่งนี้สามารถพบเห็นภาพวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาชาวไทยบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก อยู่ติดถนนสาย ตาก-แม่สอด มีผลผลิตจากไร่สวน มาจำหน่าย ภายในบริเวณตลาดยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ชาวไทยภูเขา…

บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา

น้ำพุร้อนแม่กาษา บริเวณโดยรอบบ่อน้ำพุร้อนมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีการปรับปรุงตกแต่งสนามหญ้าและสวนหย่อม มีน้ำพุร้อนให้สำหรับต้มไข่ มีบ่อน้ำแร่ให้แช่เท้า……

วัดถ้ำภูผาธรรม

วัดถ้ำภูผาธรรมสร้างขึ้นเมื่อ 30-40ปี ในช่วงที่ทหารเมียนมาร์กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงสู้รบกันตรแนวชายแดน มีพระสงฆ์เดินธุดงค์มาเจอบริเวณนี้จึงตั้งก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมา ที่ผ่านบริเวณยอดเขามีเจดีย์ พระพุทธรูปขนาดเล็ก ใหญ่สีเหลืองทองอร่ามกว่า 200…

วัดดอยหินกิ่ว

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้สร้างเป็นชาวกะเหรี่ยงในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่า ชื่อว่า นายพะส่วยจาพอ ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก เขานำเงินตราเหรียญรูปีบรรทุกหลังช้างมาเพื่อหาที่สำหรับสร้างเจดีย์ถวาย เป็นพุทธบูชา ครั้นมาถึงบริเวณผาหินกิ่ว (หรือดินจี่)…

วัดไทยสามัคคี

วัดไทยสามัคคี เดิมมีชื่อว่า วัดเหนือ หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ แม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 9 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2482 วัดไทยสามัคคีเป็นวัดที่เก่าแก่ ซึ่งไกลจากตัวอำเภอแม่สอดมาทางอำเภอแม่ระมาดเพียง ๘ ก.ม.…

วัดไทยวัฒนาราม

วัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลมาจากสหภาพพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 อีกวัดในแม่สอด ที่สร้างด้วยศิลปะแบบวัดในพม่า สีเหลืองทองอร่าม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด…

วัดสุนทรีกาวาส

วัดสุนทริกาวาสเป็นวัดของชาวไทใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๗ เดิมมีชื่อว่า “วัดตอยะใหม่”ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดสุนทริกาวาส” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่นิยมเรียกว่า “วัดป่าใหม่” วัดสุนทริกาวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.…

ตลาดริมเมย

ตลาดริมเมย เป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดียและจีน ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งค้าขายอัญมณีที่มีชื่อเสียง เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า มีทั้งแปรรูปเป็นอัญมณีเรียบร้อยแล้ว และยังไม่ได้แปรรูปอีกมากมาย ตลอดจนงานหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์…

วัดแม่ซอดหน้าด่าน

สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดเงี้ยวหลวง” หรือ “วัดหลวง” เจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระอูปิ่นญา ซึ่งมาจากรัฐฉาน ต่อมาพระพลสงคราม และหลวงรามรณรงค์ พร้อมด้วยราษฎร์ไทย ลาวเงี้ยว ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยได้รับพระราชทานเมื่อวันที่…

วัดมณีไพรสณฑ์

วัดมณีไพรสณฑ์ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีพระภิกษุ อยู่จำพรรษา ๑๕ รูป สามเณร ๘ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๓…

วัดชุมพลคีรี

วัดชุมพลคีรีเป็นวัดอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ภายในประดิษฐานเจดีย์สร้างใหม่ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่าภายในโบสถ์ประดิษฐาน พระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย เจดีย์ ตามประวัติระบุว่าเจดีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2314…