ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(อปท.) ภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ประจำปี 2562 NAKHONMAESOT Arkahcar Games 2019 ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เป้าหมายที่จะสร้างการแข่งขัน NAKHONMAESOT Arkahcar Games “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ปี 2562 ให้เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ในรอบทศวรรษ พร้อมต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม กองเชียร์ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 15,000 – 20,000 คน

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬา อปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 NAKHONMAESOT Arkahcar Games เราได้เริ่มเตรียมความพร้อม นับจากวันนี้ และจะพร้อมสมบรูณ์ 100% ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 1-2 เดือน และจะทำให้ NAKHONMAESOT Arkahcar Games สร้างรายได้ จากจำนวนนักกีฬาที่เจ้าหน้าที่ทีม รวมทั้งกองเชียร์ที่จะเดินทางเข้ามา ร่วมสองหมื่นคน ทั้งอาหาร ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ มีเงินสะพัดหลายสิบล้านบาทในช่วงการแข่งขันกว่า 10 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 15- 25 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะใช้สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน และตามสนามแข่งขันของโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอด เป็นสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท “นครแม่สอด” จะมีการพัฒนากีฬาแบบก้าวไกล ก้าวกระโดด

source : innews