ลงทะเบียน

ลงทะเบียนการแข่งขันกีฬา

ลงทะเบียนนักกีฬาที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคักเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานของแต่ละหน่วยงานในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคักเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ลงทะเบียน