สนามการแข่งขัน

สนามทั้งหมด

วอลเลย์บอลชายหาด

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

หมากฮอสไทย

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส

หมากรุกไทย

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส

ฟุตซอล

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรวิทยาเขตแม่สอด

เทเบิลเทนนิส

ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP แม่สอด

แบทมินตัน

สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน

เปตอง + เปตองชู๊ตติ้ง

ลานเจ้จิ๋วปาร์ค

กรีฑา

สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน

วอลเลย์บอลในร่ม

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

เซปักตระกร้อ

ศูนย์กีฬาและนันทนาการแม่สอด

ฟุตบอล

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรวิทยาเขตแม่สอด
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม