สนามกีฬาที่ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ฯ

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ท่านดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์…