เตรียมจัดใหญ่ “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด…